Areál

Náš festival se koná pod širým nebem na fotbalovém hřišti ve Stádleci u Bechyně - prostě útulné, krásné prostředí....

Mapka: http://www.mapy.cz/s/9r8s
GPS souřadnice: 49°22'58.765"N, 14°30'8.356"E

Nějaké podrobnosti, které by Vás mohlï zajímat ohledně organizace festivalu...

OBČERSTVENÍ
Na festivalu je zajištěn nonstop bar s alko a nealko nápoji, stánek s jídlem.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Kromě koncertních setů jednotlivých kapel a DJ se můžete těšit na sportovní vyžití v podobě nohejbalu a stolním fotbálku, dětský koutek a další atrakce... Samozřejmostí je nabídka množství stánků nejen s občerstvením a nonstop obsluhou.

DĚTI
Plnou zodpovědnost za nezletilé děti v areálu festivalu nesou rodiče. Děti v doprovodu s rodičemi jsou na festivale vítáni.

PSI
Pro pejsky i jiná domácí zvířatka je hluk na festivalu velmi stresující. Vstup psů a jiných zvířat do areálu festivalu je povolen, ale plnou zodpovědnost za zvířátka v areálu festivalu nesou jejich majitelé.

PROVOZ AREÁLU
Festivalový areál se pro veřejnost otevře v pátek a bude v provozu až do neděle.

PARKOVIŠTĚ A STANOVÉ MĚSTEČKO
Návštěvníkům je k dispozici v blízkosti areálu parkoviště. Parkoviště je v provozu od pátku až do neděle. Parkoviště bude označeno směrovými cedulemi a bude částečně hlídané. Stanové městečko je součástí parkoviště a jeho kapacita je dostatečná, ale samozřejmě omezená. Veškeré odpadky prosím vyhazujte do odpadkových košů, rozmístěných v prostorách městečka. Pořadatel nenese odpovědnost za odložené věci ve stanovém městečku. Z tohoto důvodu doporučujeme nenechávat ve stanech v době vaší nepřítomnosti nic cenného.

HYGIENA
Na festivalu jsou k dispozici mobilní WC, ale doporučujeme pro každý případ mít vlastní zásobu toaletního papíru. V areálu festivalu je k dispozici malá umývárna, tzv. koryto s vodou. Prosíme neplýtvejte a šetřete s vodou! Ve festivalovém areálu je dostatečný počet označených odpadkových košů, kde bude možnost Váš odpad rovnou třídit (sklo, plast, plech, papír...). Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu.

ODPAD
V prostorách festivalového areálu včetně stanového městečka a parkoviště je umístěno dostatečně množství odpadkových košů. Tyto koše jsou pravidelně vyváženy. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu ve svém okolí a odpadkové koše využívali. Odpadkové koše budou barevně označeny a odpad bude možno rovnou třídit (sklo, plast, plech, papír...) a tím nejen nám značně ulevíte, ale hlavně přírodě!

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA
Bezpečnostní služba slouží k ochraně návštěvníků a ke střežení areálu festivalu. Pro příjemný a bezproblémový chod festivalu je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí. O bezpečnost mimo areál se stará Policie ČR. Kompetence a povinnosti bezpečnostní služby: namátková kontrola proti vnášení alkoholických nápojů a jídla; osobní prohlídka při vstupu do areálu (zákaz vnášení nebezpečných a nepovolených předmětů); vyvedení osoby z areálu festivalu (agresivní osoby, ohrožující bezpečnost, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv omamných látek); usměrňování pohybu návštěvníků v případě evakuace, zamezení návštěvníkům vstupu do prostor se zákazem vstupu pro veřejnost, pomoc handicapovaným návštěvníkům při vstupu, ochrana návštěvníků, účinkujících a festivalového zařízení.

INFOSTÁNEK
Na festivalu je zřízený informační stánek (prodej vstupenek), kde jsou návštěvníkům poskytovány informace o areálu a časovém harmonogramu festivalu. Můžete si zde zdarma vyzvednout tištěný festivalový program.

ZÁKAZY
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu festivalu vnášet jakékoliv skleněné nádoby včetně lahví, plechovky, hořlaviny, zbraně jakéhokoliv druhu, drogy a omamné látky, hořlaviny, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty, otevřený oheň. Rovněž není dovoleno vnášet do areálu festivalu vlastní jídlo a nápoje. V areálu je dostatek stánků s občerstvením. V areálu festivalu je zakázáno rozdělávat oheň. Do areálu platí zákaz vjezdu jakýchkoli vozidel vč. motocyklů a jízdních kol bez povolení.